CITES- ja EU-lainsäädäntö

Herppiharrastajan on tärkeää tiedostaa, että vaikka Suomen laki ei toistaiseksi rajoita eksoottisten eläinten pitämistä lemmikkinä tai harraste-eläimenä, niin kansainvälisesti on olemassa CITES-lainsäädäntö ja EU:n osin vielä tiukempi lainsäädäntö, jotka asettavat tiettyjä vaatimuksia. Näiden lainsäädäntöjen tarkoitus on suojella uhanalaisia lajeja sääntelemällä niiden kansainvälistä kauppaa.

Eri liitteissä luetellut lajit ja niistä valmistetut tuotteet vaativat erilaisia lupia, todistuksia ja tuonti-ilmoituksia. CITES-sopimuksen piiriin kuuluvat lajit on lueteltu sopimuksen liitteissä I, II ja III. EU-maissa CITES-sopimus on toimeenpantu yhteisellä uhanalaisten lajien kauppaa sääntelevällä lainsäädännöllä, jonka piiriin kuuluvat lajit on lueteltu A-, B-, C- ja D-liitteissä. EU-lainsäädäntö sääntelee myös EU:n sisäistä ja sekä jäsenmaan sisäistä toimintaa. Suomeen tai muualle EU:n alueelle tuotaessa tai täältä vietäessä noudatetaan EU:n lainsäädäntöä, joka on osin CITES-sopimusta tiukempi.

Harrastajien tulisi olla selvillä eläintä hankittaessa mihin liitteeseen ko. laji kuuluu ja mitä todistuksia eläimen mukana pitää saada, jotta eläin on ns. laillinen. Suosittelemme, että vaikka ko. laji ei tällä hetkellä kuuluisikaan säänneltyihin lajeihin, niin vähintään alkuperätodistus ja kauppakirja tulisi eläimen mukana saada/toimittaa. Monet herpit ovat pitkäikäisiä ja lainsäädäntö voi muuttua eläimen elinaikana.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa CITES-lainsäädännöstä ja EU-lainsäädännöstä löytyy ympäristöministeriön sivuilta

CITES- ja EU -lajiliitteet löytyvät ympäristöministeriön sivuilta

Lajihakupalvelusta voi tarkastaa kaksiosaisen tieteellisen nimen perusteella onko kyseessä luvanvarainen CITES-laji ja mihin CITES- ja EU:n lajiliitteeseen se kuuluu