Vieraslajilaki


Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji on siis ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.

Mitään vieraslajia, myöskään niitä, jotka ei kuulu EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon, ei saa päästä leviämään ympäristöön (vieraslajilaki 3 §).

EU:ssa tai kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji (EU:n tai kansallinen vieraslajiluettelo)

Vieraslaji, haitallinen vieraslaji sekä EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji on määritelty EU:n vieraslajiasetuksessa (1143/2014). Lisäksi vieraslajilaissa (1709/2015) on määritelty kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji.

Osa haitallisista vieraslajeista aiheuttaa niin merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle, että ne edellyttävät yhteisiä torjuntatoimia koko Euroopan unionin tasolla. Nämä EU:ssa haitallisiksi säädetyt vieraslajit sisältyvät EU:n vieraslajiluetteloon, jonka EU:n komissio hyväksyy.

Lisäksi Suomen vieraslajilaissa ja -asetuksessa on säädetty kansallisesti haitallisista vieraslajeista. Nämä lajit lukeutuvat kansalliseen vieraslajiluetteloon. Se sisältää ne haitalliset vieraslajit, jotka eivät kuulu EU:n vieraslajiluetteloon, mutta joita voidaan pitää Suomen oloissa haitallisina. Sekä EU:n että kansallista vieraslajiluetteloa päivitetään tarpeen mukaan.

EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon lukeutuvia haitallisia vieraslajeja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Niitä ei saa maahantuoda, kasvattaa, myydä, ostaa eikä päästää ympäristöön. Poikkeuksena eläin, jonka olet omistanut jo ennen lajin sisällyttämistä vieraslajiluetteloon. Tällöin eläimen saa pitää sen luonnolliseen kuolemaan saakka.

Herppiharrastuksessa vieraslajilain (EU:n ja kansallinen) rajoittamia vieraslajeja ovat mm. Hyla arborea (Euroopanlehtisammakko), Xenopus laevis (Afrikankynsisammakko), Bombina variegata (vuoristokellosammakko), Trachemys scripta (punakorvakilpikonna) sekä Lampropeltis getula (floridankuningaskäärme).

Lisätietoa vieraslajilaista ja vieraslajeista löydät Vieraslajit.fi -sivustolta.